transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Better treatment and improved prognosis in elderly patients with AMI: but do registers tell the whole truth?

Författare och institution:
Annika Rosengren (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
European heart journal, 33 ( 5 ) s. 562-563
ISSN:
1522-9645
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Without abstract
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Acute Coronary Syndrome/*mortality, Female, Humans, Male, Myocardial Infarction/*mortality
Postens nummer:
157896
Posten skapad:
2012-05-22 15:20
Posten ändrad:
2016-06-10 11:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007