transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trends in publications on stress-induced cardiomyopathy

Författare och institution:
Yangzhen Shao (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Björn Redfors (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); A. R. Lyon (-); Annika Rosengren (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Karl Swedberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Elmir Omerovic (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
International journal of cardiology, 157 ( 3 ) s. 435-436
ISSN:
1874-1754
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Without abstract
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Stress-induced cardiomyopathy (SIC); Takot-subo cardiomyopathy; Left ventricular ballooning
Postens nummer:
157892
Posten skapad:
2012-05-22 15:16
Posten ändrad:
2016-06-10 11:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007