transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från Marx till marxism: En stduie av Karl Marx och marxismens framväxt

Författare och institution:
Per Månson (Sociologiska institutionen)
ISBN:
9789185258253
Antal sidor:
508
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Daidalos
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Datum för examination:
1987-10-27
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Detta är en analys av hur Karl Marx livsverk utformades till "proletär världsåskådning" åren efter Marx död och hur denna ideologi sprängdes sönder under intryck från de motsättningar som fanns i de två länder – Tyskland och Ryssland – där marxismen spelade den viktigaste rollen. Analysen går fram till 1920.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Marx, marxism, Tyskland, Ryssland, refomism, revolution
Postens nummer:
157877
Posten skapad:
2012-05-22 12:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007