transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Läs våra föregångares debatt i Skolmatematiskt arkiv

Författare och institution:
Sverker Lundin (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Nämnaren, ( 1 ) s. 3-11
ISSN:
0348-2723
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Ett historiskt perspektiv på undervisning kan ge oss en djupare förståelse för vår roll som lärare. De frågor som diskuteras idag, däribland lärobokens roll, förståelse kontra färdighet och den grundläggande räkneundervisningen, har lärare diskuterat under lång tid. Möjligheten att få insikt i våra föregångares diskussioner har ökat, då vi nu kan läsa texter från den svenska skolmatematikens historia på nätet. I Skolmatematiskt arkiv, förkortat SMA, ligger drygt 700 dokument från mitten av 1800-talet och framåt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Annan matematik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
157867
Posten skapad:
2012-05-22 08:50
Posten ändrad:
2012-05-23 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007