transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Humboldt och skriften. Om bildningens mediala förutsättningar

Författare och institution:
Thomas Karlsohn (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria, ( 2011 )
ISSN:
0076-1648
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
157855
Posten skapad:
2012-05-21 16:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007