transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effect of shear stress, statins and TNF-alpha on hemostatic genes in human endothelial cells

Författare och institution:
Niklas Bergh (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Pia Larsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Erik Ulfhammer (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Sverker Jern (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Biochemical and biophysical research communications, 420 ( 1 ) s. 166-71
ISSN:
1090-2104
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Atherosclerotic plaque formation and progression are dependent on local shear stress patterns and inflammatory cytokines. Statins effectively reduce the progression of atherosclerosis and the incidence of cardiovascular events. However, the benefit of statins cannot be explained by cholesterol reduction alone. This study, investigated the non-lipid lowering effects of simvastatin and rosuvastatin on endothelial anti- and prothrombotic genes under different biomechanical and inflammatory stress conditions. Endothelial cells responded in a similar way to simvastatin and rosuvastatin. However, they were more sensitive to simvastatin. The statins had anti-inflammatory properties counteracting the TNF-alpha effect on the hemostatic genes studied. There was no observed synergistic effect between shear stress and simvastatin. Simvastatin had a counteracting effect on t-PA and PAI-1 compared to TNF-alpha and shear stress. Simvastatin blocked the TNF-alpha suppressive effect on thrombomodulin and eNOS, irrespective of shear stress. The strong inductive effect of TNF-alpha on VCAM-1 was counteracted by simvastatin and shear stress in an additive dose-response dependent way.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Cells, Cultured, Dose-Response Relationship, Drug, Gene Expression Regulation/*drug effects, Hemostasis/*drug effects/genetics, Human Umbilical Vein Endothelial Cells/*drug effects/metabolism, Humans, Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors/*pharmacology, *Shear Strength, Simvastatin/pharmacology, *Stress, Mechanical, Tissue Plasminogen Activator/genetics, Tumor Necrosis Factor-alpha/*pharmacology
Postens nummer:
157840
Posten skapad:
2012-05-21 14:04
Posten ändrad:
2016-06-10 12:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007