transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rol de los fluoruros en el proceso de desmineralizacion y remineralizacion.

Författare och institution:
Sergio Gomez (-); Claes-Göran Emilson (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Fluorterapia En Odontologia. Fundamentos y Aplicaciones Clinicas, , s. 143-160
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2011
Språk:
spanska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Cariologi
Nyckelord:
Fluor, remineralisation, demineralisation
Postens nummer:
157757
Posten skapad:
2012-05-18 14:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007