transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On weighted Bochner-Martinelli residue currents

Författare och institution:
Elizabeth Wulcan (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Mathematica Scandinavica, 110 ( 1 ) s. 18-34
ISSN:
0025-5521
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
We study the weighted Bochner-Martinelli residue current $R^p(f)$ associated with a sequence $f=(f_1,\dots,f_m)$ of holomorphic germs at $0\in\mathbf{C}^n$, whose common zero set equals the origin, and $p=(p_1,\ldots, p_m)\in\mathbb N^n$. Our main results are a description of $R^p(f)$ in terms of the Rees valuations of the ideal generated by $(f_1^{p_1},\ldots, f_m^{p_m})$ and an explicit description of $R^p(f)$ when $f$ is monomial. For a monomial sequence $f$ we show that $R^p(f)$ is independent of $p$ if and only if $f$ is a regular sequence.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Ytterligare information:
Accession Number: WOS:000303219700002
Postens nummer:
157725
Posten skapad:
2012-05-17 11:37
Posten ändrad:
2016-04-28 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007