transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On work placement in vocational education and the integration between school and work

Författare och institution:
Ingemar Andersson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Gun-Britt Wärvik (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Paper presented at the symposium Looking into the Mirror. International alignments and differences. At the EERA annual meeting in Berlin, september 2011,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Vocational education, integration between school and work
Postens nummer:
157623
Posten skapad:
2012-05-15 15:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007