transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Swedish adult education in transistion? Implications of the work first principle

Författare och institution:
Eva Andersson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Gun-Britt Wärvik (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Journal of Adult and Continuing Education, 18 ( 1 ) s. 90-103
ISSN:
1477-9714
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
adult education, vocational education, education restructuring
Postens nummer:
157618
Posten skapad:
2012-05-15 15:46
Posten ändrad:
2015-04-07 10:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007