transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stabilized finite element method for the radial Dirac equation

Författare och institution:
Hasan Almanasreh (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Sten Salomonson (Institutionen för fysik (GU)); Nils Svanstedt (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Preprint / Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University, 2012 ( 8 )
Serie:
Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 1652-9715; nr 2012:8
ISSN:
1652-9715
Antal sidor:
25 s.
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
157540
Posten skapad:
2012-05-11 10:55
Posten ändrad:
2012-05-11 14:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007