transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Women. Kitchen and Belonging in Eastern China: Idioms of Continuity in Kaixiangong

Författare och institution:
Göran Aijmer (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Sociologus, 55 ( 1 ) s. 39-59
ISSN:
0038-0377
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
157533
Posten skapad:
2012-05-11 09:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007