transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Construction of Continuity in Lesu: The Historical Anthropology of a New Ireland Society.

Författare och institution:
Göran Aijmer (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
History and Anthropology (): . , 17 ( 3 ) s. 229-243
ISSN:
1477-2612
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
157530
Posten skapad:
2012-05-11 09:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007