transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interaktion, konstruktion och reflexion

Författare och institution:
Marcus Herz (-); Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Kritiskt socialt arbete, Redaktör Marcus Herz, s. 19-30
ISBN:
978-91-47-09688-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber förlag
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
157314
Posten skapad:
2012-05-04 14:25
Posten ändrad:
2016-04-21 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007