transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Governing the family

Författare och institution:
Helena Johansson (Institutionen för socialt arbete); Margareta Bäck-Wiklund (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
European Conference on Social Work Research,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Familjeforskning
Postens nummer:
157267
Posten skapad:
2012-05-03 09:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007