transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Anorexia and bulimia. Intensive research work is necessary--fundamental questions are still not solved].

Anorexi och bulimi. Intensiva forskningsinsatser behövs--fundamentala frågor ännu olösta.

Författare och institution:
Christopher Gillberg (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri); Maria Råstam (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri)
Publicerad i:
Läkartidningen, 90 ( 37 ) s. 3061-3062, 3067-3068
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1993
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Nyckelord:
Adolescent, Adult, Anorexia Nervosa, Diagnosis, Etiology, Psychology, Bulimia, Diagnosis, Etiology, Psychology, Female, Humans, Male, Prognosis, Research
Postens nummer:
157234
Posten skapad:
2012-04-30 18:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007