transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Communication in Rett syndrome complex.

Författare och institution:
Christopher Gillberg (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri)
Publicerad i:
European Child & Adolescent Psychiatry, 6 Suppl 1 s. 21-22
ISSN:
1018-8827
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Nyckelord:
Adolescent, Adult, Autistic Disorder, Complications, Child, Child, Preschool, Communication, Communication Disorders, Classification, Complications, Female, Humans, Rett Syndrome, complications, Terminology as Topic
Postens nummer:
157221
Posten skapad:
2012-04-30 12:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007