transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Usage de la pornographie et comportement sexuel chez des norvégiens hommes et femmes d’orientations sexuelles différentes

Författare och institution:
Bente Traeen (-); Kristian Daneback (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Sexologies, 22 ( 2 )
ISSN:
1158-1360
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
franska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
157218
Posten skapad:
2012-04-30 11:59
Posten ändrad:
2016-04-14 11:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007