transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The use of pornography and sexual behaviour among Norwegian men and women of differing sexual orientation

Författare och institution:
Bente Traeen (-); Kristian Daneback (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Sexologies, 22 ( 2 )
ISSN:
1158-1360
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
157217
Posten skapad:
2012-04-30 11:57
Posten ändrad:
2016-04-12 10:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007