transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Essays on Policies to Reduce Agricultural Greenhouse Gas Emissions

Författare och institution:
Kristina Mohlin (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Datum för examination:
2012-05-02
Tidpunkt för examination:
13:15
Lokal:
Sal D-31, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1
Opponent:
Professor Ing-Marie Gren, SLU, Uppsala
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
157216
Posten skapad:
2012-04-30 11:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007