transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kan Europas fackföreningar samarbeta?

Författare och institution:
Kristina Lovén Seldén (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap)
Publicerad i:
TAM-revy, ( 1 ) s. 12-13
ISSN:
1654-6989
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
De betydande olikheterna mellan EU-länderna på arbetsmarknadsområdet gör det angeläget med fackligt samarbete över nationsgränserna för att förhindra ojämlik behandling av arbetstagare i olika länder. Samtidigt är det just dessa olikheter vad gäller exempelvis löne- och arbetsvillkor som försvårar samarbete eftersom arbetsmarknadsrelationerna är så djupt rotade i nationella institutioner och traditioner, som inte direkt går att översätta till EU-nivå.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Europafackligt samarbete, social dialog
Postens nummer:
157214
Posten skapad:
2012-04-30 10:12
Posten ändrad:
2012-06-02 13:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007