transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Study of - The Swedish Rehabilitation Support to Bangladesh – Flood 1998.

Författare och institution:
Jan Johansson (Socialantropologiska institutionen); Gordon et.al Tamm (-)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Ytterligare information:
Swedegroup international consultants AB. Göteborg, April 2000.
Postens nummer:
157184
Posten skapad:
2012-04-28 03:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007