transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Infantile hydrocephalus. Complication of prematurity].

Infantil hydrocefalus. Komplikation till underburenhet.

Författare och institution:
Elisabeth Fernell (-); Gudrun Hagberg (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Bengt Hagberg (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Läkartidningen, 90 ( 9 ) s. 791-793
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1993
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Nyckelord:
Cerebrospinal Fluid Shunts, Female, Humans, Hydrocephalus, Epidemiology, Etiology, Surgery, Infant, Newborn, Infant, Premature, Male, Sweden, Epidemiology
Postens nummer:
157153
Posten skapad:
2012-04-27 13:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007