transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sociomaterial practices in engineering work: the backtalk of materials and the tinkering of resources

Författare och institution:
Alexander Styhre (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation); Leena Wikmalm (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE, Chalmers); Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE, Chalmers); Jonas Roth (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers)
Publicerad i:
Journal of Engineering, Design and Technology, 10 ( 2 )
ISSN:
1726-0531
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Annan maskinteknik ->
Industriell organisation, administration och ekonomi
Chalmers drivkrafter:
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
157139
Posten skapad:
2012-04-27 11:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007