transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Respiratory Assessment and Monitoring

Författare och institution:
Amanda Corley (-); Mona Ringdal (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
ACCCN's Critical Care Nursing 2nd ed, Elliot D, Aitken L, Chaboyer W, s. 352-374
ISBN:
978-0-7295-4068-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Elsevier
Förlagsort:
Sydney
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
No abstract
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
Nursing, Critical Care, Intensive care, Advanced level
Postens nummer:
157113
Posten skapad:
2012-04-26 15:11
Posten ändrad:
2012-04-27 09:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007