transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Modernizing the grocery trade with cartoons in wartimes: humor as a marketing weapon (Progressive Grocer, 1939-1945)

Författare och institution:
Franck Cochoy (Centre for Retailing & Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
McLean, C., Puyou, F.-R., Quattrone, P. and Thrift, N. (eds.), Imagining organizations, s. 173-188
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
London and New York
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
157107
Posten skapad:
2012-04-26 15:02
Posten ändrad:
2013-06-27 13:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007