transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Children born to mentally retarded women : A 1-21 year follow-up study of 41 cases]

Utvecklingsstörda föräldrar och deras barn: Långtidsuppföljning av 41 barn vid 1-21 års ålder.

Författare och institution:
Christopher Gillberg (Institutionen för pediatrik); Geijer-Karlsson Marianne (-); Peder Rasmussen (Institutionen för pediatrik)
Publicerad i:
Socialmedicinsk Tidskrift, 60 s. 260-265
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1983
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Postens nummer:
157103
Posten skapad:
2012-04-26 14:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007