transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Emergency duty services within child and youth psychiatry in Göteborg]

Barn- och ungdomspsykiatrisk jourverksamhet i Göteborg

Författare och institution:
Christopher Gillberg (Institutionen för pediatrik); Kerstin Höök (-)
Publicerad i:
Socialmedicinsk Tidskrift, 54 ( 7 ) s. 401-408
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1977
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Postens nummer:
157098
Posten skapad:
2012-04-26 14:37
Posten ändrad:
2012-04-27 15:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007