transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Modes de consommation et styles de vie : quand comprendre les uns permet de mieux appréhender les autres

Författare och institution:
Franck Cochoy (Centre for Retailing & Företagsekonomiska institutionen); Vincent Simoulin (-)
Publicerad i:
Revue d'Histoire Nordique, ( 12 ) s. 11-17
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
157095
Posten skapad:
2012-04-26 14:25
Posten ändrad:
2013-06-26 16:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007