transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[A study in Gothenburg: minimal brain dysfunction in 6-7-year-old children can be traced by simple diagnostic aids].

Studie i Göteborg. MBD hos sex- och sjuåringar kan spåras med enkla diagnoshjälpmedel.

Författare och institution:
Christopher Gillberg (Institutionen för pediatrik); Peder Rasmussen (Institutionen för pediatrik)
Publicerad i:
Läkartidningen, 79 ( 47 ) s. 4413-4414, 4419
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1982
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Nyckelord:
Attention Deficit Disorder with Hyperactivity, Diagnosis, Child, Humans, Neurologic Examination
Postens nummer:
157071
Posten skapad:
2012-04-26 12:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007