transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Cerebral dysfunction and psychiatric disorders in children].

Hjärndysfunktion och psykiatriska störningar hos barn.

Författare och institution:
Christopher Gillberg (Institutionen för pediatrik); Peder Rasmussen (Institutionen för pediatrik)
Publicerad i:
Läkartidningen, 78 ( 8 ) s. 702-705
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1981
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Nyckelord:
Attention Deficit Disorder with Hyperactivity, Complications, Brain Diseases, Complications, Child, Humans, Mental Disorders, Diagnosis, Etiology
Postens nummer:
157070
Posten skapad:
2012-04-26 12:14
Posten ändrad:
2012-04-26 12:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007