transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Infantile autism--facts and fiction].

Infantil autism--fakta och fiktion.

Författare och institution:
Christopher Gillberg (Institutionen för pediatrik)
Publicerad i:
Läkartidningen, 78 ( 48 ) s. 4373-4376
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1981
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Nyckelord:
Autistic Disorder, Etiology, Genetics, Psychology, Child, Child, Preschool, Female, Humans, Infant, Infant, Newborn, Male, Prognosis, Social Class
Postens nummer:
157069
Posten skapad:
2012-04-26 12:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007