transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Family therapy in anorexia nervosa--an alternative treatment].

Familjeterapi vid anorexia nervosa--ett behandlingsalternativ

Författare och institution:
M Ekberg (-); Christopher Gillberg (Institutionen för pediatrik)
Publicerad i:
Läkartidningen, 74 ( 8 ) s. 647-650
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1977
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
Adolescent, Anorexia Nervosa, Therapy, Family Therapy, Father-Child Relations, Humans, Male, Mother-Child Relations, Role, Sibling Relations
Postens nummer:
157068
Posten skapad:
2012-04-26 12:08
Posten ändrad:
2012-04-27 15:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007