transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Childhood psychosis in a case of Moebius syndrome.

Författare och institution:
Christopher Gillberg (Institutionen för pediatrik); Inger Winnergård (Institutionen för pediatrik)
Publicerad i:
Neuropediatrics, 15 ( 3 ) s. 147-149
ISSN:
0174-304X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1984
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A case of a five-year-old boy with Moebius syndrome, mild-moderate mental retardation and childhood psychosis (possibly infantile autism) is described. This is probably the first case ever of concomitant Moebius syndrome and childhood psychosis to be reported. Brainstem dysfunction is proposed as a common denominator in the neurologic and psychiatric syndrome.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
Autistic Disorder, Complications, Brain Stem, Child, Preschool, Cranial Nerve Diseases, Complications, Facial Paralysis, Complications, Humans, Male, Psychotic Disorders, Complications, Syndrome
Postens nummer:
157063
Posten skapad:
2012-04-26 11:23
Posten ändrad:
2016-09-06 08:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007