transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Virginia Woolfs enigma

Författare och institution:
Lisbeth Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Senmoderna reflexioner. Festskrift till Johan Fornäs, s. 229-239
ISBN:
978-91-7519-945-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Linköping University Electronic Press
Förlagsort:
Linköping
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
157044
Posten skapad:
2012-04-25 17:51
Posten ändrad:
2012-04-27 11:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007