transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cerebral pares

Författare och institution:
Paul Uvebrant (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Barnmedicin, (red) K.Hanseus, H.Lagercrantz, T. Lindberg., s. 399-404
ISBN:
9789144076096
Antal sidor:
399-403
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
156923
Posten skapad:
2012-04-20 13:35
Posten ändrad:
2012-04-26 14:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007