transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Resor, dialoger och minnen

Författare och institution:
Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
En Gestalt, många berättelser. En vänbok till Lars-Eriik Berg. Redigerad av Mjöberg, Jessica och Lundin, Anette, s. 10
ISBN:
978-91-637-0474-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Runit AB
Förlagsort:
Skövde
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialpsykologi
Postens nummer:
156887
Posten skapad:
2012-04-19 16:53
Posten ändrad:
2016-05-03 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007