transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ejendomsrettens overgang – Norden kontra verden

Författare och institution:
Claes Martinson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Förhandlingarna vid Det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm 18-19 augusti 2011, Del II s. 821-843
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt ->
Sakrätt
Nyckelord:
äganderätt, äganderättens övergång, rättskultur, funktionalism, unitär,
Postens nummer:
156879
Posten skapad:
2012-04-19 15:59
Posten ändrad:
2013-04-30 09:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007