transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Complex reaction times" in so-called minimal brain dysfunction.

Författare och institution:
Christopher Gillberg (Medicinska institutionen); M Frisk (-); G Carlström (Institutionen för pediatrik); Peder Rasmussen (Medicinska institutionen)
Publicerad i:
Acta Paedopsychiatrica, 47 ( 5 ) s. 245-252
ISSN:
0001-6586
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1981
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
Attention Deficit Disorder with Hyperactivity, Diagnosis, Psychology, Child, Female, Humans, Male, Reaction Time
Postens nummer:
156844
Posten skapad:
2012-04-19 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007