transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

CD69 is a good surrogate marker for IgVH gene mutation status in Swedish chronic lymphocytic leukemia (CLL) patients.

Författare och institution:
Sofia Grund (Institutionen för medicin); Bob Olsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Margareta Jernås (Institutionen för medicin); Stefan Jacobsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Hans Wadenvik (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
Acta Haematologica Polonica , 41 ( 1 ) s. 53-61
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Chronic lymphocytic leukemia (CLL) patients with unmutated IgVH genes have poorer survival than patients with mutated IgVH genes. However, mutation analysis is not always available in the routine laboratory and therefore surrogate markers are needed. CD69 has in two previous studies been shown to be a marker for mutation status. Our aim was therefore to investigate if CD69 expression was a better marker for mutation status than ZAP-70 and CD38 in a sample of patients from the west of Sweden. We analyzed the expression of CD69 in CD19+ B cells from CLL patients and controls using flow cytometry. CD69 was higher expressed in B cells from CLL patients compared with controls (35±31% and 2.6±1.8% CD19+/CD69+ cells respectively, P=0.0010). Patients with unmutated IgVH genes had a higher percentage of CD19+/CD69+ cells compared with patients with mutated IgVH genes (70±24% vs. 18±12%, P=0.00076). Furthermore, there was a strong concordance, even better than for CD38 and ZAP-70, between expression of CD69 and IgVH mutation status (96%, P<0.0001). Thus, our data in combination with those from others indicate that CD69 may be an excellent surrogate marker for IgVH mutation status and ultimately survival. Furthermore, this analysis is well suited for routine analysis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
gene mutation, CD69
Postens nummer:
156834
Posten skapad:
2012-04-19 11:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007