transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Relaxation property of the adaptivity technique for some ill-posed problems

Författare och institution:
Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Michael V. Klibanov (-)
Publicerad i:
Preprint / Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University , ( 2012:4 )
Serie:
Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University, ISSN 1652-9715; nr 2012:4
ISSN:
1652-9715
Antal sidor:
28 s.
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
156797
Posten skapad:
2012-04-18 16:15
Posten ändrad:
2012-04-19 08:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007