transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Paying for Mitigation: A Multiple Country Study

Författare och institution:
Fredrik Carlsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD)); M. Kataria (-); A. Krupnick (-); Elina Lampi (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Åsa Löfgren (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Ping Qin (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); S. Chung (-); Thomas Sterner (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Land Economics, 88 ( 2 ) s. 326-340
ISSN:
1543-8325
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
156785
Posten skapad:
2012-04-18 15:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007