transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

CSF-Biomarkers in Olympic Boxing: Diagnosis and Effects of Repetitive Head Trauma.

Författare och institution:
Sanna Neselius (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Helena Brisby (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Annette Theodorsson (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Jan Marcusson (-)
Publicerad i:
PloS one, 7 ( 3 ) s. e33606
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Sports-related head trauma is common but still there is no established laboratory test used in the diagnostics of minimal or mild traumatic brain injuries. Further the effects of recurrent head trauma on brain injury markers are unknown. The purpose of this study was to investigate the relationship between Olympic (amateur) boxing and cerebrospinal fluid (CSF) brain injury biomarkers.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Ortopedi
Postens nummer:
156743
Posten skapad:
2012-04-17 11:29
Posten ändrad:
2012-11-26 10:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007