transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förändringar i läsvanor och läsförmåga bland 9- till 10-åringar: Resultat från internationella studier

Författare och institution:
Monica Rosén (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Läsarnas marknad, marknadens läsare en forskningsantologi, s. 111-140
ISBN:
978-91-38-23693-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Fritze
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Läsning, läsvanor, läsförmåga, 9-10 åringar, internationella studier
Postens nummer:
156692
Posten skapad:
2012-04-16 03:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007