transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

'The Aid Effectiveness Agenda: The benefits of going ahead' - A commentary on the final report

Författare och institution:
Arne Bigsten (Institutionen för nationalekonomi med statistik & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD)); Sven Tengstam (Institutionen för nationalekonomi med statistik & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD))
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
ODI Overseas Development Institute) and European Development and Cooperation Strengthening Programme
Förlagsort:
London
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Ytterligare information:
"Annex 3 invites two of the original authors - Sven Tengstam and Arne Bigsten - to respond to the questions raised in this paper with their ‘Comments on the Commentary’."
Postens nummer:
156537
Posten skapad:
2012-04-11 11:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007