transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inte bara objektsskifte – om placering av pronominella objekt i svenska och danska

Författare och institution:
Maia Andréasson (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Svenskans beskrivning 31. Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning. Umeå den 20–21 maj 2010., s. 51–61
ISBN:
978-91-88466-79-2
ISSN:
1102-3619
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Danska språket
Nyckelord:
informationsstruktur, object shift, objektsskifte, svenska, danska
Postens nummer:
156528
Posten skapad:
2012-04-11 09:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007