transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prostate-cancer mortality at 11 years of follow-up.

Författare och institution:
Fritz H Schröder (-); Jonas Hugosson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Monique J Roobol (-); Teuvo L J Tammela (-); Stefano Ciatto (-); Vera Nelen (-); Maciej Kwiatkowski (-); Marcos Lujan (-); Hans Lilja (-); Marco Zappa (-); Louis J Denis (-); Franz Recker (-); Alvaro Páez (-); Liisa Määttänen (-); Chris H Bangma (-); Gunnar Aus (-); Sigrid Carlsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Arnauld Villers (-); Xavier Rebillard (-); Theodorus van der Kwast (-); Paula M Kujala (-); Bert G Blijenberg (-); Ulf-Hakan Stenman (-); Andreas Huber (-); Kimmo Taari (-); Matti Hakama (-); Sue M Moss (-); Harry J de Koning (-); Anssi Auvinen (-)
Publicerad i:
The New England journal of medicine, 366 ( 11 ) s. 981-90
ISSN:
1533-4406
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Several trials evaluating the effect of prostate-specific antigen (PSA) testing on prostate-cancer mortality have shown conflicting results. We updated prostate-cancer mortality in the European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer with 2 additional years of follow-up.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin ->
Urologi och andrologi
Nyckelord:
Age Factors, Aged, Cause of Death, Early Detection of Cancer, Follow-Up Studies, Humans, Kaplan-Meier Estimate, Male, Middle Aged, Prostate-Specific Antigen, blood, Prostatic Neoplasms, diagnosis, mortality, prevention & control, Risk
Ytterligare information:
for the ERSPC Investigators Holmberg, Erik Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi
Postens nummer:
156508
Posten skapad:
2012-04-10 15:25
Posten ändrad:
2013-06-18 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007