transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Application of Speech Technology in Vehicles

Författare och institution:
Fang Chen (Institutionen för data- och informationsteknik, Interaktionsdesign (Chalmers), Chalmers); Ing-Marie Jonsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers), Chalmers); Jessica Villing (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Staffan Larsson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Speech Technology, s. 195-219
ISBN:
978-0-387-73819-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer US
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign) ->
Kognitionsvetenskap
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Nyckelord:
dialogue systems, cognitive load, driver distraction, in-vehicle interaction, multimodal interaction
Postens nummer:
156498
Posten skapad:
2012-04-10 12:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007