transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Firm Size and Structural Change: A case study of Ethiopia

Författare och institution:
Måns Söderbom (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Journal of African Economies, 21 ( AERC Supplement 2 ) s. ii126-ii151
ISSN:
1464-3723
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
156440
Posten skapad:
2012-04-04 18:30
Posten ändrad:
2012-04-12 11:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007