transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Management Control - A process that creates organizational meaning

Författare och institution:
Krister Bredmar (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Global Business and Management Research, 3 ( 2 ) s. 106-118
ISSN:
1947-5667
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
156257
Posten skapad:
2012-03-28 14:18
Posten ändrad:
2014-04-15 09:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007